Tiệc tất niên 2020 - Thay đổi để bứt phá

Tiệc tất niên 2020 - Thay đổi để bứt phá

Nhằm tổng kết quá trình hoạt động kinh doanh trong năm vừa qua, cũng như tạo điều kiện, cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa toàn thể nhân viên, cùng nhau ôn lại những kết quả đạt được sau một năm nỗ lực l...