Tìm hiểu về bộ thực hành công nghệ lớp 3

Tìm hiểu về bộ thực hành công nghệ lớp 3

Bộ thực hành Công nghệ 3 được sản xuất theo Chương trình GDPT mới (theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).​​​​​​​Bộ thiết bị ...

BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT LỚP 4

BỘ LẮP GHÉP MÔ HÌNH KĨ THUẬT LỚP 4

Trong chương trình giáo dục tiểu học, môn Công nghệ lớp 4 không chỉ là nơi học sinh học về cách lắp ráp và sáng tạo, mà còn là nơi thú vị để họ khám phá về các nguyên lý cơ bản của cơ khí, điện tử ...