ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGỮ VĂN 10

 

💯 Giúp Bn Có Cái Nhìn Bao Quát Nht V Môn Ng Văn Lp 10

️ Bn đang không có đnh hưng rõ ràng v thc lc môn Ng Văn, bn va mi thi chuyn cp nên đang mông lung vi năng lc thc s ca mình.

👉 Đng lo đã có Đ ĐÁNH GIÁ NĂNG LC NG VĂN 10 đây ri !!

🌈🌈 S hu nhng đc đim ni bt như:

️ Có phn Hưng dn gii đ phn đu sách, cung cp chi tiết cách thc thc hin phn Đc hiu, phn Làm văn, có câu hi minh ho và hưng dn cách làm cho tng câu, đng thi ch ra mt s li sai thưng gp khi làm bài và cách khc phc chúng.

️ B 20 đ đưc biên son kĩ càng vi h thng văn bn tư liu phong phú v th loi và ni dung; h thng câu hi bám sát, cp nht theo chương trình giáo dc ph thông mi vi c dng t lun và trc nghim.

️ Cui mi đ có kèm Kiến thc Tiếng Vit đ tin tra cu và ôn tp.

️ Đáp án rõ ràng, chi tiết cho tng đ.

💥 Vi nhng đc đim trên, cun sách s phù hp cho các bn hc sinh có năng lc t hc tt hoc đang mun bi dưng năng lc t hc ca bn thân.

💥 Sách cũng có th đưc xem là mt tài liu tham kho hu ích cho quý đng nghip trong quá trình xây dng đ kim tra đánh giá hc sinh hoc trong quá trình tìm kiếm tư liu m rng cho hot đng ging dy năng lc đc hiu trên lp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗖𝗼̂̉ 𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗞𝗵𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘂́𝗰

📞 Hotline: 0909 548 567

🌐 Website: https://www.khangphuc.vn/

🏠 218 Cô Giang, Phưng Cô Giang, Qun 1, TP HCM

🏠 22A Nguyn Văn Ràng, Phưc Lc, Nhà Bè, TP HCM

#nguvan  #khangphuc #dedanhgianangluc10 #dedanhgianguvanlop10 #dedanhgianguvan10khangphuc #nguvan10 #nguvanlop10 #danhgianangluc10 #danhgiananglucnguvan10 #nguvanlop10

#nguvan10

Trả lời
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *