HỌC SINH CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI MÔN LỰA CHỌN VÀO CUỐI NĂM HỌC

NDĐT - Ở cấp học phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh tự chọn nhóm môn học, cụm chủ đề học tập ổn định đến hết lớp 12. Tuy nhiên, khi kết thúc buổi học, học sinh có thể chuyển môn, học cụm để chuyển điểm. Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đối với cấp trung học phổ thông.Chuyển đổi và học theo cụm đối tượng tự chọn.


Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc chọn môn học, cụm học lực của học sinh phải ổn định đến hết năm lớp 12. Trường hợp đặc biệt học sinh có nguyện vọng thay đổi môn học, cụm học đã chọn thì việc thay đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và quy chế học bổ túc, năng lực.


Ban giám hiệu nhà trường xem xét, quyết định việc thay đổi môn học, cụm ngành học đã lựa chọn trong khuôn khổ khả năng tổ chức của nhà trường. Học sinh muốn chuyển môn học đã chọn và được nhà trường chấp thuận phải cam kết bổ sung kiến ​​thức, kỹ năng cho chương trình môn học mới và bổ sung cụm học phần mới so với năm học trước. Cha mẹ học sinh có đủ điều kiện để tiếp tục học các môn học mới, môn học mới trong năm học tiếp theo. Nhà trường cần có giải pháp phù hợp để hỗ trợ học sinh bổ sung kiến ​​thức, kỹ năng trong các môn học mới, cụm học tập mới. Để tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục các môn học mới, chủ đề học tập mới ở các lớp tiếp theo, tổ chức kiểm tra, đánh giá những kiến ​​thức, kỹ năng mà học sinh tự tiếp thu theo nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học.

Trả lời
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Bình luận *